Zoneterapi uddannelsen

”Fremtidens læge vil ikke ordinere medicin,
men vil gøre sine patienter interesseret i at pleje legemet,
kost og årsag til og forebyggelse af sygdom”

– Citat af Thomas A. Edison, amerikansk opfinder.

Netop at kunne se og forstå det hele menneske, vil danne grundfundamentet for en spændende uddannelse til zoneterapeut på Viborg Helsepraktik Skole.

Hvad er zoneterapi

Zoneterapi er en gammel behandlingsform, som har været anvendt i tusinder af år bl.a. i Østen. I Danmark opfattes zoneterapi af mange som en nyere behandlingsform, da den først for alvor slog sig fast i begyndelsen er 1970´erne. Zoneterapien er blevet en mere accepteret behandlingsform på grund af mange positive resultater. Disse resultater er ikke videnskabeligt dokumenteret, men videregivet fra mund til mund af mennesker, der på egen krop har oplevet zoneterapiens positive effekt. En Zoneterapi uddannelse er specielt relevant, da zoneterapi er den mest søgte alternative behandlingsform, og i dag er det en anerkendt komplementær behandlingsform til det mere etablerede og traditionelle naturvidenskabelige/medicinske behandlingssystem.

Zoneterapi er kort fortalt en behandlingsmetode, hvor man med trykpåvirkninger ét sted på kroppen søger at forbedre funktionen et andet sted. Grundlæggende er udgangspunktet for fod-zoneterapi, at fødderne ses som et mikrosystem, hvor hver fodzone anses for at svare til et bestemt organ eller væv i kroppen, og ved at påvirke zonen med en særlig fingertrykteknik opnås en effekt i det belastede område (makrosystemet). Altså kan fødderne forstås som et “billede” af kroppen – der eksempelvis kan sammenlignes med et ”landkort” af organer, muskler, knogler og væv.

Anatomisk kan føddernes spejlbillede af kroppen forklares således, at hoved- og halszonerne befinder sig på tæerne, overkroppen på den øverste del af fødderne, bughulen på den midterste del og bækkenet/underkroppen på hæl- og ankelområdet.

Følelser af enhver art kan forstyrre kroppens balance. Ligeledes påvirkes vi dagligt af bl.a. kost (varieret, ensformig, kød, grøntsager og fedtstoffer), arbejde (stress, stillesiddende, fysisk krævende og indeklima), vaner (kaffe, rygning, slik/sukker og alkohol), søvnmønstre (for lidt, for meget, forstyrret, nat-tankemylder), familieforhold (stress, selvværd, bekymringer, angst og travlhed), kriser (dødsfald, skilsmisse, livstruende sygdom, fyring og arbejdsløshed) og boligforhold (indeklima, hormonforstyrrende materialer og miljø). Zoneterapibehandling på-/og under fødderne vil på en blid måde være med til at harmonisere alle vores indre blokeringer, systemer og energistrømme.

Kroppen vil altid søge at opnå homøostase (balance – indre ligevægt), og dens selvhelbredende kræfter påvirkes via et fint netværk af nervetråde – derfor er fødderne så vigtige.
Her ender nemlig mange nerveforbindelser, og derfor er vi særlig sensitive for påvirkning netop på dette sted. Dette kan være forklaringen på, hvorfor zoneterapi kan hjælpe så mange mennesker, når først symptomerne har gjort sit indtog, men også forebyggende.

Brancheforening ZCT - Zoneconnection Terapeutforening

Viborg Helsepraktik er skolegodkendt af ZCT.dk – ZoneConnection Terapeutforening.

ZCT arbejder for et højt fagligt uddannelsesniveau og varetager krav til uddannelsesindholdet.

Du kan vælge Viborg Helsepraktik’s Zoneterapeut uddannelse med sikkerhed for kvalitet.

Bliv RAB - Registeret Alternativ Behandler

Viborg Helsepraktik har RAB-godkendte behandlere.

Som uddannet zoneterapeut kan du også blive RAB-godkendt.

Zoneterapeut uddannelsen opfylder kravene for RAB-godkendelse.

Tag Zoneterapi uddannelse i Viborg
Uddannelse til Zoneterapeut Viborg
Zoneterapeut uddannelse i Viborg

Gennem halvandet års teoretisk og praktisk skoleforløb vil du opleve en ”personlig rejse” og efter endt uddannelse være klædt på til at kunne indgå i et tæt samarbejde med klienten og opstille et behandlingsforløb ud fra en holistisk tankegang.

Ønsker du at modtage en gældende studieplan for uddannelsen til Zoneterapeut, så kontakt venligst skolen nederest på siden.

Opstart på Zoneterapeut uddannelsen:
Mandag d. 4. oktober 2021 – Hold startet.

Mandag d. 10 oktober 2022 – Tilmelding åben.

Undervisning hver mandag kl. 15.00 – 20.00. Derudover skal påregnes 14-16 dage til fælles undervisning, fordelt over studietiden.

Varighed
Uddannelsen tager 1 ½ år + evt. støttefag.

Optagelse
For at blive optaget på uddannelsen til Registreret Zoneterapeut skal du:
• Have lyst og mod til at uddanne dig.
• Være fyldt 21 år ved uddannelsens start.
• Have bestået skolekundskaber svarende til folkeskolens afgangseksamen for 9. klasse.
• Have gode danskkundskaber, såvel mundtligt som skriftligt.
• Være ansvarsbevidst, empatisk og stabil.
• Gerne have erhvervserfaring fra sundhedssektoren, hvilket dog ikke er en betingelse.

Inden du søger om optagelse, anbefales det at du ringer til skolen for at høre om uddannelsens opbygning og indhold. Du er også meget velkommen til at aflægge skolen et besøg.

Støttefag:
Hvis du ikke har en anden sundhedsfaglig baggrund som f.eks. Sygeplejerske, Social- og sundhedsassistent, Ergo- eller Fysioterapeut eller RAB-godkendt (Registreret Alternativ Behandler), dette skal dokumenteres med et eksamensbevis, skal du tage støttefaget anatomi, fysiologi og sygdomslære.
Undervisning i anatomi, fysiologi og sygdomslære kan tages her på skolen – se mere her
Herudover skal du tage et kursus i livreddende førstehjælp med hjertestarter – kurset kan tages her på skolen – se mere her

Eksamen
Du afslutter zoneterapi uddannelsen med både en skriftlig, en praktisk og en mundtlig eksamen.
Re-eksamen:
Det er muligt at gå til re-eksamen. Tidspunktet for re-eksamen aftales individuelt, og der må påregnes ventetid samt ekstra betaling.

Fravær
Der er mødepligt til undervisningen, og fraværet må ikke overstige 10%. Ved fravær udover 10% kan der dog i særlige tilfælde indgås aftale om forlængelse af uddannelsen med skolen.

Mulighed for tilskud
Hvis du er ledig, på kontanthjælp, sygemeldt i længere tid, på vej i revalidering eller lignende, så kan du muligvis søge tilskud til Zoneterapeut uddannelsen:
Du skal kontakte din hjemkommune, dit Jobcenter eller din A-kasse for at høre om du har denne mulighed. Det er din aktør, udfra gældende regler, der vurderer og beslutter dette.

Sammen med din tilmelding, skal du betale startgebyr på uddannelsen, for at sikre dig at pladsen er din.
Når dit startgebyr er registreret i vores bank, får du tilsendt en uddannelseskontrakt med betalingsaftalen.

Zoneterapeut uddannelsen koster:
Pris i alt 54.900 kr.
Startgebyr på 20.000 kr. betales ved tilmelding, og resten skal betales i månedlige rater efter aftale.

Derudover udgifter til bøger, på omkring 1.800 kr., samt evt. støttefag, hvis du ikke har en anden sundhedsfaglig uddannelse.

Pris for re-eksamen:
Multiple Choice 2.500 kr.
Praktisk prøve 4.800 kr.
Mundtlig eksamen 2.500 kr.

Her finder du tilmeldingsblanketten til uddannelsen til Zoneterapeut. Tilmeldingsblanketten udskrives, udfyldes og sendes til Viborg Helsepraktik, Toldboden 1, 4. sal B, 8800 Viborg.

Hent tilmeldingsblanketten her: Tilmeldingsblanket

Hør mere om Zoneterapeut uddannelsen

Ønsker du yderligere informationer angående Zoneterapeut uddannelsen, er du velkommen til at benytte nedestående formular.

    Dit navn (skal udfyldes)

    Din e-mail (skal udfyldes)

    Telefonnummer (skal udfyldes)

    Din besked