Viborg Helsepraktik som uddannelsessted

Vi er på Viborg Helsepraktik velfunderet i at tilbyde borgere målrettet uddannelse, som sigter mod selvforsørgelse efter endt uddannelse.

Vi har, siden vi startede, haft samarbejde med kommuner i stort set hele Jylland. Det være sig samarbejde om borgere der skal revalideres, borgere der har været ledige eller sygemeldt længe eller borgere med andre problematikker.

Vi indgår altid gerne i en snak om de muligheder vi har for, at støtte og hjælpe borgeren videre i livet.

Hvem er vi?

Viborg Helsepraktik er en privat skole, klinik og butik, som udbyder uddannelser og kurser indenfor det alternative (Registrerede Alternative Behandlere) og wellness området. På skolen udbydes uddannelserne:

Lægeeksamineret Fodplejer Uddannelse

Lægeeksamineret Kosmetolog Uddannelse

Lægeeksamineret Fysiurgisk massør Uddannelse

Terapeutisk Wellness massør Uddannelse

Zoneterapeut Uddannelse

Akupunktur Uddannelse

Sports og Skadesmassør Uddannelse

Anatomi, Fysiologi og Sygdomslære

Psykologi

Kursus- og Begivenhedskalender

Alle skolens uddannelser er struktureret så de opfylder de krav, som relevante brancheorganisationer stiller, samt krav til at blive Registreret Alternativ Behandler samt SKAT’s krav til momsfritagelse.

Se alle skolens uddannelser her
Se alle skolens kurser her

In house praktik

Alle skolens uddannelser indeholder praktik i den praktisk del af uddannelsen. Skolens elever har kunder, så de får en rigtig god forståelse for det kliniske arbejde. Praktikken foregår på klinikken Viborg Helsepraktik.

Derudover er der på nogle uddannelser krav om kunder mellem skoleperioderne.

Studieplaner

På Viborg Helsepraktik har vi studie- og læseplaner til alle uddannelser, som er i overensstemmelse med brancheorganisationernes krav på området.  De betyder at alle elever får den samme praktiske og teoretiske undervisning, som er gældende for uddannelsen.

Faglig vejledning og instruktion

På Viborg Helsepraktik har vi arbejdsplaner, som sikrer, at der altid er faguddannet personale til vejledning og instruktion af eleverne på de enkelte uddannelser. Det betyder at alle elever har løbende adgang til vejledning og instruktion i det daglige arbejde omkring kunderne.

Undervisere og instruktører

Alle skolens undervisere og instruktører er veluddannede og fagligt opdaterede faglærere med mange års erfaring indenfor det område, som de underviser og instruerer i. Det betyder at al undervisning og instruktion varetages af kompetente og opdaterede undervisere og instruktører.

Derudover har vi ansat undervisere med specifikke kompetencer, det være sig Sygeplejerske, Fysioterapeut, Terapeut, Læge, Coach og andre efter behov.

Kvalitetssikring og -udvikling

Alle de enkelte uddannelser bliver evalueret af eleverne når de er færdige. De gælder både det teoretiske indhold, formen og de enkelte undervisere. Evalueringerne er en del af den løbende kvalitetssikring- og udvikling på Viborg Helsepraktik.

Vi gennemfører løbende undervisningsmiljøvurderinger, så skolens elever kan vurdere deres studiemiljø. Dette er også en del af den løbende kvalitetssikring- og udvikling på Viborg Helsepraktik.

Uddannelsesplan udarbejdes i fællesskab

Når vi indgår i et samarbejde med kommuner om borgere, så vil vi altid planlægge forløbet med kommunen og borgeren. Uddannelsesplanen vil kunne etableres ud fra de krav og ønsker som kommunen og borgeren har.

Opfølgning og støtte ud over det faglige

Alle skolens elever som er henvist af kommuner, har løbende opfølgning udover den faglige del. Det betyder at vi løbende følger op på de borgere, som i har henvist, ud fra de kriterier vi har aftalt ved opstart.

Vi støtter og vejleder borgeren i, at kunne være i et uddannelsesforløb samt at være på en arbejdsplads.

Opstår der udfordringer i forløbet, så tackler vi det i samarbejde med borgeren, jer og os.

Samarbejde

Viborg Helsepraktik er altid villig til at indgå i en dialog om skolens uddannelser og landets borgere, hvis der er behov for det. Vi tror på, at åbenhed og gennemsigtighed er den bedste måde at arbejde sammen på. Så I er altid velkomne til at komme og besøge os, snakke med borgere som er hos os og ikke mindst se hvordan vi arbejder.

Medarbejdere og Ledelse

Vi har på Viborg Helsepraktik et stærkt team af medarbejdere, med mange forskellige faglige baggrunde, som brænder for arbejdet med elever og kunder. De alle er uddannede og med lang erfaring indenfor det område de underviser og vejleder i.

Ledelsen har en stor dedikation til at Viborg Helsepraktik skal være et rart sted at tage sin uddannelse! Vi tror på at høj faglig og professionel kvalitet i det daglige arbejde, kombineret med en synlig og stærk ledelse, giver de bedste betingelser for ansatte og elever!

Interesseret i en sundhedsfaglige uddannelse eller brug for studievejledning?

Har vi fanget din interesse? Så kontakt os gerne for en snak om mulighederne.
Du kan kontakte skolen på mail eller telefon:

Mail: info@viborghelsepraktik.dk
Tlf.: 4014 5454

Med venlig hilsen
Skoleleder Alice Kallesøe
Souschef Robin Persson

Spørgsmål? Kontakt skolen her
Alice Kallesøe Skoleleder
Uddannelsesbevis Viborg Helsepraktik
Robin er Souschef og Underviser hos Viborg Helsepraktik