Akupunktur uddannelsen – Bliv Akupunktør på RAB-Niveau

For at sikre et højt fagligt niveau inden for professionel akupunktur, prioriterer Viborg Helsepraktik at der arbejdes kontinuerligt med udvikling af akupunktur uddannelsen, så uddannelses niveauet forbliver højt.

Uddannelsen opfylder Skattestyrelsens krav til momsfritagelse som ”Anden egentlig sundhedspleje”, samt krav til RAB-godkendelse. Anatomi, fysiologi og sygdomslære er derfor obligatoriske fag, for at der kan opnås momsfritagelse på behandlinger.

Akupunktur uddannelsen tager 1½ år og er fordelt på teori og klinisk praksis.

Alle undervisere er uddannet akupunktører, zoneterapeuter, læge, sygeplejerske, fysioterapeut, psykoterapeut og kostvejleder. Alle har mange års erfaring som undervisere og behandlere i egne klinikker.

Akupunktur fra teori til praksis

Akupunktur er to ord sammensat fra latin. Acus betyder nål, og punktura betyder at stikke. For at kunne forstå og anvende akupunktur i praksis, er det nødvendigt med en teoretisk forståelse af området. På akupunktur uddannelsen får du derfor en grundig gennemgang af teorien bag akupunkturen.

En anden vigtig del af akupunktur uddannelsen er punktlæren, der blandt andet indeholder en præcis gennemgang af akupunkturpunkternes placering i forhold til anatomiske strukturer samt en grundig angivelse af stik- og behandlingsteknik.

Akupunktur er en alternativ behandlingsmetode fra Kina og andre dele af Fjernøsten, som bygger på anvendelsen af nåle, der stikkes ind i akupunkturpunkter. Princippet i akupunkturbehandlingen er, at akupunktøren indsætter tynde nåle i bestemte punkter på patientens hud for at forebygge eller behandle bestemte sygdomme.

Ifølge den traditionelle kinesiske forklaring, der er et par tusinde år gammel, siges akupunkturnålene at kunne genoprette kroppens normale energibalance, qi. Den traditionelle forklaring går ud på, at der findes 12 energibaner i kroppen – de såkaldte meridianer. I dag er der flere læger, der mener, at de 12 meridianer ikke er energibaner, men derimod de 12 kranienerver (cervikalnerver), der udspringer fra rygmarven og forsyner alle dele af kroppen via det autonome nervesystem.

Bliv RAB - Registeret Alternativ Behandler

Viborg Helsepraktik har RAB-godkendte behandlere.

Som uddannet Akupunktør kan du også blive RAB-godkendt.

Uddannelsen til Registeret Akupunktør opfylder kravene for RAB-godkendelse.

DanskeAkupunktoererlogo

Danske Akupunktører er en brancheorganisation for Akupunktører. Akupunktøruddannelsen opfylder alle krav for, at du efter endt uddannelse kan blive medlem af Danske Akupunktører som behandler.

Tag uddannelsen til RAB-godkendt Akupunktør i Viborg
Bliv Akupunktør i Viborg
Akupunktur uddannelsen udbydes hos Viborg Helsepraktik

Hos Viborg Helsepraktik kan du på 1½ år blive uddannet RAB-akupunktør. Du får en grundig uddannelse sammensat af teori og praksis. I “De studerendes klinik” får du patienter til behandling, hvor du under kyndig supervision kan opbygge erfaring, mens du uddanner dig.

Dertil skal du også tillægge litteratur, samt støttefag, hvis du ikke har en anden sundhedsfaglig uddannelse.

Udover det antal dage, som foregår på klinikken, skal der påregnes timer til hjemmearbejde i form af læsning og praktisk øvelse til hver undervisningsgang. Timeantallet variere alt efter hvordan du har det med lektielæsning. For nogle er det mere hjemmearbejde end for andre, umiddelbart skal du regne med ca. 10 timers forberedelse til hver undervisningsgang. Under uddannelsen oprettes der studiegrupper som eleverne selv står for.

I uddannelsen indgår en grundig gennemgang af kinesisk fysiologi og sygdomslære, diagnostiske færdigheder, øreakupunktur, pulsdiagnose, tungediagnose samt kostvejledning. Desuden indeholder akupunkturuddannelsen teori, der handler om akupunktur som erhverv og forretning med blandt andet sterilteknik, lovgivning, etik og morale.

Ønsker du mere information omkring uddannelsen til Registreret Akupunktør, så kontakt venligst skolen nederest på siden.

Opstart på Akupunktur uddannelsen
Onsdag d. 29. april 2020 – Hold startet

Onsdag medio 2022 – Tilmelding åben

Undervisningen foregår hver onsdag i lige uger og enkelte weekender fordelt henover uddannelsesforløbet. Ligeledes skal der påregnet 12-14 andre undervisningsdage.

Varighed
Uddannelsen tager 1 ½ år + evt. støttefag. (Anatomi, Fysiologi og Sygdomslære samt Psykologi)

Bøger
– “Akupunkturens grundprincipper” af Nigel Ching, forlaget Klitrosen
– “Kunsten at diagnosticere” af Nigel Ching, forlaget Klitrosen
– “Pictorial Atlas of Acupunture”

Optagelse
For at blive optaget på uddannelsen til Registreret Akupunktør skal du:
• Have lyst og mod til at uddanne dig.
• Være fyldt 21 år ved uddannelsens start.
• Have bestået skolekundskaber svarende til folkeskolens afgangseksamen for 9. klasse.
• Have gode danskkundskaber, såvel mundtligt som skriftligt.
• Være ansvarsbevidst, empatisk og stabil.
• Gerne have erhvervserfaring fra sundhedssektoren, hvilket dog ikke er en betingelse.
Inden du søger om optagelse, anbefales det at du tager kontakt til skolen for at høre om uddannelsens opbygning og indhold. Du er også meget velkommen til at aflægge skolen et besøg.

Støttefag:
Hvis du ikke har en anden sundhedsfaglig baggrund som f.eks. Sygeplejerske, Social- og sundhedsassistent, Ergo- eller Fysioterapeut eller RAB-godkendt (Registreret Alternativ Behandler), dette skal dokumenteres med et eksamensbevis, skal du tage støttefaget anatomi, fysiologi og sygdomslære.

Undervisning i anatomi, fysiologi og sygdomslære kan tages her på skolen.
Herudover skal du tage et kursus i livreddende førstehjælp med hjertestarter – kurset afholdes i samarbejde med Midtjysk Brand og Redning og opfylder kravene til RAB-godkendelse og SKATs krav.

Eksamen:
Du afslutter akupunkturuddannelsen med både en skriftlig, en praktisk og en mundtlig eksamen.
Re-eksamen:
Det er muligt at gå til re-eksamen. Tidspunktet for re-eksamen aftales individuelt, og der må påregnes ventetid samt ekstra betaling.

Fravær
Der er mødepligt til undervisningen, og fraværet må ikke overstige 10%. Ved fravær udover 10% kan der dog i særlige tilfælde indgås aftale om forlængelse af uddannelsen med skolen.

Mulighed for tilskud
Hvis du er ledig, på kontanthjælp, sygemeldt i længere tid, på vej i revalidering eller lignende, så kan du muligvis søge tilskud til Akupunktur uddannelsen:
Du skal kontakte din hjemkommune, dit Jobcenter eller din A-kasse for at høre om du har denne mulighed. Det er din aktør, udfra gældende regler, der vurderer og beslutter dette. 

Sammen med din tilmelding, skal du betale startgebyr på uddannelsen, for at sikre dig at pladsen er din.
Når dit startgebyr er registreret i vores bank, får du tilsendt en uddannelseskontrakt med betalingsaftalen.

Akupunktør uddannelsen koster 64.900 kr.
Startgebyr på 20.000 kr. betales ved tilmelding, og resten skal betales i månedlige rater efter aftale.

Derudover udgifter til bøger ca. 3.500 – 4.200 kr., samt evt. støttefag, hvis du ikke har en anden sundhedsfaglig uddannelse.

Pris for re-eksamen:
Multiple Choice 2.500 kr.
Praktisk prøve 4.800 kr.
Mundtlig eksamen 2.500 kr.

Her finder du tilmeldingsblanketten til uddannelsen til Registreret akupunktør. Tilmeldingsblanketten udskrives, udfyldes og sendes til Viborg Helsepraktik, Toldboden 1, 4. sal B, 8800 Viborg.

Hent tilmeldingsblanketten her: Tilmeldingsblanket

Hør mere om akupunktur uddannelsen

Ønsker du yderligere informationer angående akupunktur uddannelsen, er du velkommen til at benytte nedestående formular.

    Dit navn (skal udfyldes)

    Din e-mail (skal udfyldes)

    Telefonnummer (skal udfyldes)

    Din besked