Lægeeksamineret fodplejer uddannelse

Uddannelsesprisen betales i rater efter aftale

Hos Viborg Helsepraktik kan du tage uddannelsen til lægeeksamineret fodplejer. Fodplejer uddannelsen er sammensat som en bæredygtig fodplejer uddannelse, hvor undervisningen er på et højt fagligt niveau.

Du vil på uddannelsen til fodplejer opnå kompetencer, der efter endt uddannelse gør dig i stand til at arbejde som selvstændig lægeeksamineret fodplejer eller som ansat i en allerede eksisterende klinik, med endog meget plejekrævende fødder. Du vil på uddannelsen lære hvordan du plejer og behandler dine kunders fødder, så fødderne kan klare hverdagens mange belastninger.

Tag en uddannelse til fodplejer, og giv dine kunder en ultimativ følelse af velvære

Drømmer du om at hjælpe andre med at få sunde og velplejede fødder? Så er en uddannelse til fodplejer sikkert lige noget for dig. Med en fodplejer uddannelse kan du give dine kunder mere end bare en eksklusiv følelse af velvære. Du giver dine kunder sunde og velplejede fødder, som skal hjælpe dem med at bære deres krop gennem hele livet.

Ved at behandle dine kunders fødder med nænsomhed, faglighed og ekspertise, vil du hjælpe dine kunder med at undgå smerter fra fodlidelser og fodproblemer. Kort sagt, vil dine kunder opnå den ultimative følelse af velvære, efter at være blevet behandlet af en professionel uddannet fodplejer.

Uddannelsen koster:

Fodplejer uddannelsen med støttefag
Uddannelsesvarighed: 18 måneder
Startgebyr:
26.800 kr.
+ 14 rater á 3.350 kr.

Fodplejer uddannelsen uden støttefag
Uddannelsesvarighed: 14 måneder
Startgebyr:
20.000 kr.
+ 10 rater á 3.490 kr.

Løbende optag på fodplejer uddannelsen.
Kontakt skolen for at høre hvilke hold der har ledige plader.

Støttefagene er anatomi, fysiologi, sygdomslære og psykologi.

Uddannelsesprisen kan betales i rater efter aftale.

Du skal vælge at blive uddannet til fodplejer, hvis:

 • Du ser muligheder i at kunne arbejde som selvstændig fodplejer i egen klinik.

 • Du ønsker at have en sundhedsfaglig uddannelse som fodplejer, som giver dig kompetencer til selvstændigt at vurderer og behandle forskellige fodproblemer og fodlidelser.

 • Du drømmer om at gøre en forskel for dine kunder ved at behandle og pleje deres fødder.

 • Du har lyst til at blive fodplejer som ansat i en allerede eksisterende klinik.

Med en uddannelse til fodplejer, vil du professionelt hjælpe dine kunder med fodproblemer

Som lægeeksamineret fodplejer, lærer du at pleje og behandle dine kunders fødder. Det er betydningsfuldt med sunde, velplejede og velbehandlede fødder, da fødderne skal bære kroppen hele livet igennem. Hvis du får fodproblemer, kan det resultere i en forkert holdning i kroppen. Det kan være grundlag for andre lidelser, som problemer med ankler, knæ, hofter, bækken og ryg.

Som uddannet fodplejer kan du afhjælpe dine kunder mod disse fodproblemer og fodlidelser, ved at pleje og behandle dine kunders fødder. Du kan også behandle diabetes kunder i risikogruppe 1 og 2, samt vejlede og rådgive dine kunder omkring foddeformiteter. På den måde kan du hjælpe dine kunder med at opnå bedre fysisk velvære, og have sunde fødder gennem hele livet.

Sådan arbejder en uddannet fodplejer

Som uddannet fodplejer starter du altid dine behandlinger med at give din kunde et behageligt fodskyl. Her får du blødgjort negle og eventuelle hårhudsdannelser, som du efterfølgende fjerner. Du undersøger fødderne for deformiteter samt fod- og neglesygdomme. Du klipper, filer og renser negle og neglebånd. Du vejleder samtidig dine kunder om optimalt aflastning, fodtøj og daglig fodpleje, hvor du tager udgangspunkt i kundens behov og problemstilling.

Hvem er dine kunder

Fodpleje henvender sig til alle, lige fra de kunder som ønsker ultimativt velvære og forkælelse af deres fødder, til ældre kunder som har svært ved selv at varetage den almindelige fodpleje, og så til de kunder som har meget plejekrævende fødder, med fodproblemer og fodlidelser. Fodplejen vil først og fremmest være behandlingsrelateret, men indeholder også en stor kosmetisk del. Kunderne får derfor fuldt udbytte af fodbehandlingen, og forlader klinikken med sunde, pæne, velsoignerede og velbehandlede fødder.

Du får mange kompetencer under din uddannelse til fodplejer

Du vil under fodplejer uddannelsen opnå stærke kompetencer indenfor praktisk og teoretisk fodpleje, anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi, hygiejne og fodpleje relaterede produkter. Du vil også blive lært op i markedsføring og klinikvejledning, så du bliver klædt på til at arbejde som selvstændig lægeeksamineret fodplejer, når du har afsluttet og bestået den sidste eksamen. Du vælger selv om du ønsker at tage uddannelsen på et daghold eller aftenhold, og uddannelsen til fodplejer kan dermed tages sideløbende med et job.

Du kan som ledig, sygemeldt eller lignende, søge om hjælp til uddannelsen via din kommune eller på dit lokale Jobcenter. De kan alene afgøre, hvorvidt du kan få tildelt et tilskud. Uddannelsen til lægeeksamineret fodplejer tages på en privat skolen og er selvbetalt.

Som færdiguddannet fodplejer kan der søges om optagelse i brancheforeningen SADF (Sammenslutningen af Danske Fodplejere).

Spørgsmål til uddannelsen?

Har du spørgsmål til fodplejer uddannelsen, er du meget velkommen til at kontakte Viborg Helsepraktik.

  Fodplejer uddannelsen er samarbejdende med:

  Din sikkerhed for en god og faglig uddannelse. 

  Bliv Lægeeksamineret Fodplejer i Viborg
  Bliv Lægeeksamineret Fodplejer i Viborg
  Bliv Lægeeksamineret Fodplejer hos Viborg Helsepraktik

  Vil du uddannes til fodplejer hos Viborg Helsepraktik?

  Ring og få en uforpligtende snak med en studievejleder

  Skolelederen fortæller om uddannelsen

  Janni sprang ud som fodplejeelev

  Janni har taget springet og er startet på uddannelsen til SADF-fodplejer hos Viborg Helsepraktik. Efter 24 år i samme branche krævede det grundig overvejelse at sætte sig på skolebænken igen.

  Læs hele Jannis historie her

  Praktiske oplysninger om fodplejer uddannelsen

  Praktisk og teoretisk fodpleje – 320 lektioner

  Klinikundervisning i behandling af kunder med negleforandringer og hudproblemer, slibning, beskæring, laserbehandling og fræsning. Herunder også apparatlære, klinikvejledning, remedielære, bøjlebehandling, produktlære, hygiejne og sundhedslære. Som elev skal du udføre min. 150 journalførte fodbehandlinger. Disse skal være superviseret, gennemgået og set efter af faglærer. Alle øvelser, fodbehandlinger samt teoretisk undervisning foregår på skolen.

  Du skal påregne at der skal sættes tid af til forberedelse og lektier til hver fremmødedag efter udleveret læseplan.

  Følgende temaer gennemgås i uddannelsen:

  • Fodens anatomi og funktion
  • Undersøgelses teknik og fodanalyse
  • Ortopædiske deformiteter og fodsygdomme
  • Dermatologi – Hudsygdomme
  • Neglesygdomme – Unguis incarnatus
  • Kredsløbslidelser, gigt og diabetes
  • Neglens anatomi og sygdomme
  • Sårbehandling
  • Hygiejne
  • Praktisk fodpleje
  • Motoriske apparater
  • Arbejdsstillinger og ergonomi
  • Klinikdrift

  Psykologi – 50 lektioner

  Vi skal også arbejde med din egen udvikling, så du får større tillid til dine evner og værdier, samt bliver bedre til at give udtryk for dine følelser, behov, grænser og meninger. Psykologi indeholder følgende relevante fagområder for behandleren: Personlighedspsykologi, Udviklingspsykologi, arbejdspsykologi, – med det sigte at den studerende får indsigt og viden om de psykologiske aspekter i såvel behandlerrollen som i forhold til kundens situation.

  Pensumbeskrivelse kunne i hovedtræk være: Terapeut-rollen, Kommunikation, Kriser og overvindelse af kriser, Stress og udbrændthed. Det psykiske forsvar, Psykosomatik, Personligheden og samspillet i de nære relationer. Udviklingsstadier og –processer, Når det ikke længere er fodplejerens bord? Du får de grundlæggende værktøjer inden for kommunikation og uddybende viden om de livskriser, som kunderne kan komme med, ud over det fysiske problem i deres fødder.

  Indsigt til anden behandlingsform – 50 lektioner

  Introduktion til andre alternative behandlingsformer, bl.a. zoneterapi, fysiurgisk- og terapeutisk massage, akupunktur, laserterapi m.m.

  Anatomi og Fysiologi – 200 lektioner

  Se Anatomi, Fysiologi og Sygdomslære. Er dette kursus erhvervet fra anden uddannelse, gives der merit.

  Sygdomslære – 100 lektioner

  Se Anatomi, Fysiologi og Sygdomslære. Er dette kursus erhvervet fra anden uddannelse, gives der merit.

  Merit

  Der gøres opmærksom på, at Anatomi, Fysiologi samt Sygdomslære der er bestået fra anden sundhedsfaglig uddannelse f.eks. Sygeplejerske, Social- og sundhedsassistent, Ergo- eller Fysioterapeut eller RAB-godkendt (registreret alternativ behandler), kan overføres og derfor ikke skal generhverves. Dette skal dokumenteres med et eksamensbevis.

  Hvad er RAB?

  RAB betyder Registreret Alternativ Behandler, og betegnelsen må kun bruges af dem, der opfylder bestemte kriterier, fastsat i et samarbejde mellem Styrelsen for patientsikkerhed og behandlernes brancheorganisationer. Det er ikke en autorisation på linje med lægers og sygeplejerskers, men det er en fællesnævner for en offentligt anerkendt standard.

  Andet

  Uddannelsen opfylder Skattestyrelsens krav til momsfritagelse som ”Anden egentlig sundhedspleje”. Anatomi, fysiologi og sygdomslære er derfor obligatoriske fag for at der kan opnås momsfritagelse på fodbehandlinger.

  Fodplejeelever skal have gennemgået kursus i førstehjælp med hjertemassage, for at modtage eksamensbevis. Udvidet førstehjælp betales særskilt.

  Løbende optag på uddannelsen – kontakt skolen for at høre hvilke hold der har ledige pladser.

  Hold

  Mandag: daghold kl. 9.00-15.00
  Tirsdag: daghold kl. 9.00-15.00
  Onsdag: aftenhold kl. 15.00-21.00
  Torsdag: aftenhold kl. 15.00-21.00
  Fredag: daghold kl. 09.00-15.00 (øvede elever)

  Derudover skal påregnes ca. 26-28 dage til fælles undervisning, fordelt over et studieår.

  Er du i arbejde er der mulighed for fleksible mødetider, dette aftales med skolen.

  Uddannelsens længde

  Uddannelsen kan tages på tre forskellige måder:
  1. Ordinær uddannelse: 1,5 år (to dag om ugen)
  2. Merituddannelse: 1 år (to dag om ugen)
  3. Turbouddannelse: 1 år (tre dage om ugen)

  Har du en anden sundhedsfaglig uddannelse f.eks. Sygeplejerske, Ergo- eller Fysioterapeut eller RAB- Godkendt (Registreret Alternativ Behandler) er det muligt at få merit.

  Uddannelsen kan således afkortes eller forlænges, alt efter den enkeltes mulighed for merit, rådighed af tid og ressourcer.

  Ordinær elev betyder

  • At du ikke har anden sundhedsfaglig baggrund og ikke har læst anatomi, fysiologi og sygdomslære.
  • Undervisning i anatomi, fysiologi og sygdomslære foregår på skolen og forestås af skolens tilknyttede sygeplejerske, fysioterapeut, læge samt skoleleder.
  • Den praktiske del tillæres ved metoden “learning by doing”, og alt undervisning foregår på skolen sammen med den uddannelsesansvarlige.

  Merit elev betyder

  • Du har en sundhedsfaglig uddannelse og skal ikke læse anatomi, fysiologi og sygdomslære.

  Har du arbejde og ønsker at tage uddannelsen på aftenhold, er dette muligt to gange om ugen fra kl. 15.00 til 21.00, samt ca. 26-28 hverdage fordelt henover forløbet. Undervisningen varierer i en nogenlunde ligelig fordeling mellem teori og praksis. Formålet med dette er, at du skal have det bedste grundlag for at kunne vurdere, vælge og gennemføre den rigtige behandling for kunden. Kvaliteten af din rådgivning og behandling hænger nøje sammen med din egen forståelse for begge områder.

  Der er mødepligt til undervisningen og fraværet må ikke overstige 10%. Ved fravær udover 10% kan der dog i særlige tilfælde indgåes aftale om forlængelse af uddannelsen med skolen.

  Optagelse

  For at blive optaget på uddannelsen til Lægeeksamineret Fodplejer skal du:
  • Have lyst og mod til at uddanne dig.
  • Være fyldt 18 år ved uddannelsens start.
  • Have bestået skolekundskaber svarende til folkeskolens afgangseksamen for 9. klasse.
  • Have gode danskkundskaber, såvel mundtligt som skriftligt.
  • Være ansvarsbevidst, empatisk og stabil.
  • Gerne have erhvervserfaring fra sundhedssektoren, hvilket dog ikke er en betingelse.

  Inden du søger om optagelse, anbefales det at du ringer til skolen for at høre om uddannelsens opbygning og indhold. Du er også meget velkommen til at aflægge skolen et besøg.

  Mulighed for tilskud

  Hvis du er ledig, på kontanthjælp, sygemeldt i længere tid, på vej i revalidering eller lignende, så kan du muligvis søge tilskud til Fodplejer uddannelsen:
  Du skal kontakte din hjemkommune, dit Jobcenter eller din A-kasse for at høre om du har denne mulighed. Det er din aktør, udfra gældende regler, der vurderer og beslutter dette.

  Sammen med din tilmelding, skal du betale startgebyr på uddannelsen, for at sikre dig at pladsen er din.
  Når dit startgebyr er registreret i vores bank, får du tilsendt en uddannelseskontrakt med betalingsaftalen.

  Ordinær uddannelse 18 mdr. inkl. Anatomi, fysiologi, sygdomslære og psykologi: 73.700 kr.
  Merit uddannelse 12 mdr.: 54.900 kr.
  Startgebyr på 20.000 kr. betales ved tilmelding, og resten skal betales i månedlige rater efter aftale.

  Støttefag:

  Anatomi, fysiologi og sygdomslære, 300 lektioner: 18.800 kr. Hos Viborg Helsepraktik er dette inkluderet i uddannelses prisen på ordinær uddannelse.

  Psykologi, 50 lektioner: 4.800 kr. Hos Viborg Helsepraktik er dette inkluderet i uddannelses prisen.

  Førstehjælp med hjertemassage: Ca. 950 kr. (kan erhverves på skolen)

  Udgift til bøger: ca. 1.700 kr.

  Priserne på bøger og støttefag er forventede cirka priser.

  Der kan søges tilskud til uddannelsen efter gældende regler på dit lokale jobcenter. Du kan også forhøre dig nærmere på kommunen eller hos en erhvervsvejleder vedr. revalidering og uddannelsesgodtgørelse.

  Re-eksamen

  Det er muligt at gå til re-eksamen to gange i alle tre del-eksaminer. Tidspunktet for re-eksamen aftales individuelt, og der må påregnes ventetid.

  Pris for re-eksamen:
  Multiple Choice 2.500 kr.
  Praktisk SADF 6.000 kr.
  Lægeeksamineret Mundtlig: 4.800 kr.

  Her finder du tilmeldingsblanketten til uddannelsen til Lægeeksamineret Fodplejer. Tilmeldingsblanketten udskrives, udfyldes og sendes til Viborg Helsepraktik, Toldboden 1, 4. sal B, 8800 Viborg.

  Hent tilmeldingsblanketten her: Tilmeldingsblanket

  Det siger eleverne om fodplejer uddannelsen

  Læs hvad tidligere elever siger om fodplejer uddannelsen hos Viborg Helsepraktik:

  Hverdagen på Viborg Helsepraktik bærer præg af, noget der minder meget om én stor samarbejdende enhed. Alle kender hinanden og man får hurtigt kendskab til den ånd der er tilstede på skolen.

  På fodplejer uddannelsen oplever jeg, at blive taget meget alvorlig. Der er meget fokus på antallet af fodbehandlinger og hvilke fødder man tilser. Som fodplejeelev var jeg altid booket godt op med behandlinger, hvorved man får rigtig meget faglighed ud af sin tid på skolen.

  Fodpleje holdene er små og intense, så man er altid tæt på sin faglærer. Jeg oplever, meget kompetente undervisere på fodplejer uddannelsen og samtlige kurser jeg har deltaget på.

  Skolen har meget dygtige undervisere på fodplejer uddannelsen og atmosfæren på stedet er varm, hyggelig og seriøs. Kan varmt anbefale Viborg Helsepraktik som uddannelsessted til fodplejer.

  Laila Siim

  Fodplejer uddannelsen på Viborg Helsepraktik har klædt mig godt på til at kunne behandle kunder med endog meget komplicerede og behandlingskrævende fødder. I min studietid på 1½ år, har jeg bl.a. studeret mange fødder på meget højt niveau.

  Jeg har haft praktiske dage i klinikken med fodbehandlinger og tilset mange forskellige kundetyper, hvor teorien i undervisningen bliver gjort let forståeligt med eksempler fra virkeligheden og case arbejde på tværs af klassen. Jeg har modtaget mange kunder til behandling på skolen som altid er superviseret af en dygtig faglærer, som kan træde til i tilfælde af at jeg har brug for hjælp.

  Jeg kan kun anbefale Viborg Helsepraktik til andre fodpleje-interesserede, da skolen opfylder mine forventninger til fulde og det er bestemt et godt uddannelsessted at studere fodpleje.

  Omgangstonen og atmosfæren er god på skolen og i klinikken.

  Gea Nijmeijer

  Fantastisk at kunne hjælpe kunden

  Jeg oplevede, der var en god stor aldersspredning på skolen og fodplejer uddannelsen, hvilket var med til at skabe et godt sammenhold blandt alle, unge som ældre. Jeg følte, mig tryg ved at yde elevbehandling som fodplejeelev, fordi jeg hurtigt blev godt rustet i det teoretiske inden jeg skulle arbejde med det praktiske i behandlinger. Jeg kunne rigtig godt lide erhvervet som fodplejer, da jeg ofte stod overfor spændende udfordringer, og jeg var med til at gøre en forskel for mange kunder. Den bedste dag for mig, er når jeg har gjort en stor forskel med f.eks. smerter med hælspore eller en nedgroet negl. Det er en fantastisk følelse, at kunne smertelindre en betændt tå og se kunden efterfølgende med en tå som ny.

  En skole med plads til alle

  Som ung fodplejeelev blev jeg taget seriøst af både faglærer og medstuderende på skolen, hvilket betød rigtig meget. Jeg kan kun anbefale fodplejer uddannelsen på Viborg Helsepraktik til andre som er interesseret i fødder. På fodplejer uddannelsen får man meget stor indsigt i fødder og fodbehandling.

  Jeg lærte hurtigt at; Smilet Starter i Dine Fødder. 😊

  Cecilie Marie Lauritzen

  Jeg bliver altid mødt med smil og et højt ”Godmorgen” når jeg træder ind på skolen og klinikken hos Viborg Helsepraktik på Fodplejer uddannelsen. Faglærerne er meget dygtige og formår at gøre undervisningen spændende og let forståeligt gennem blanding af humor og seriøsitet.

  De teoretiske og praktiske dele af fodplejer uddannelsen er helt i TOP. Der er altid hjælp at hente og underviserne er forberedte, hvilket er med til at sikre høj faglighed for mig som elev.

  Jeg bliver taget rigtig godt af på skolen og jeg følte mig, under min elevtid, som en integreret del af Viborg Helsepraktik.

  Christina Sander Bærentzen

  Efter at jeg har været fodplejeelev på Viborg Helsepraktik i 1½ år, tænker jeg tilbage på en uddannelsestid, hvor jeg ikke kunne have valgt et bedre sted at tage min fodplejer uddannelse. På skolen er der er altid en god stemning og undervisningen er helt i top.

  Både elever, kunder og ansatte er glade, så det er en fornøjelse at møde ind på Viborg Helsepraktik, om end der er undervisning i teoretisk fodpleje eller undervisning i praktiske behandlinger i klinikken, så er der læring på højt niveau.

  Allan Iversen

  Jeg har gennem mit studie som Lægeeksamineret Fodplejer på Viborg Helsepraktik lært rigtig meget om fødder og behandling af fødder.
  Jeg blev altid taget godt imod og nød at få kompetent undervisning af skolens faglige undervisere.

  På fodplejer uddannelsen lærte jeg at yde fodbehandling via teori og praksis, og er i dag i stand til at sidde alene med fødder der kræver meget behandling.

  Matilda Siim

  Vi glæder os til at fortælle dig mere om uddannelsen til fodplejer

  Ring eller skriv til os for en uforpligtende samtale om mulighederne for at blive fodplejeelev hos Viborg Helepraktik.

  Ring til os

  4014 5454
  MANDAG – FREDAG 09:00 – 17:00

  Skriv til os

  Kontaktformular