Lægeeksamineret fodplejer uddannelse

Hos Viborg Helsepraktik udbydes uddannelse til Lægeeksamineret Fodplejer. Der er sammensat en bæredygtig fodpleje uddannelse, hvor der undervises på et højt fagligt niveau. Fodplejeuddannelsen giver kompetencer til at starte som selvstændig Lægeeksamineret Fodplejer umiddelbart efter den afsluttende eksamen.

Lægeeksamineret Fodpleje er som i ordets betydning pleje af fødderne, hvilket er betydningsfuldt, da de skal bære hele kroppen livet igennem. Fodproblemer kan resultere i en forkert holdning og danne grundlaget for mange lidelser i ankler, knæ, hofter, bækken og ryg. Med et jævnligt besøg hos en Lægeeksamineret Fodplejer, kan man helt undgå fodproblemer og derved have sunde fødder hele livet.

Behandlingen starter med et behageligt fodbad, så negle og evt. hårdhudsdannelser bliver blødt op. Foden undersøges for evt. deformiteter og fod- og neglesygdomme. Neglene klippes, files og renses for døde hudceller, sæberester og neglebånd. Fodplejeren skalperer den hårde hud, fjerner ligtorne og afhjælper nedgroede negle, evt. med bøjlebehandling. Desuden vejledes i brug af fornuftigt fodtøj og daglig fodpleje, alt efter kundens problemstillinger.

Fodplejen vil først og fremmest være behandlingsrelateret, men indeholder også en kosmetisk del, så kunden får fuldt udbytte af fodbehandlingen og forlader klinikken med pæne og velsoignerede fødder.

Fodpleje henvender sig til alle, lige fra ældre kunder som har svært ved selv at varetage den almindelige fodbehandling, til de kunder som har fodproblemer, og de kunder som ønsker velvære og forkælelse af fødderne.

Som færdiguddannet fodplejer kan der søges om optagelse i brancheforeningen SADF (Sammenslutningen af Danske Fodplejere).

Fodplejer uddannelsen er samarbejdende med:

SADF logo

Din sikkerhed for en god
og faglig uddannelse.

Efter endt uddannelse kan du
blive medlem af SADF.

Bliv Lægeeksamineret Fodplejer i Viborg
Bliv Lægeeksamineret Fodplejer i Viborg
Bliv Lægeeksamineret Fodplejer hos Viborg Helsepraktik

Praktisk og teoretisk fodpleje – 320 lektioner
Klinikundervisning i behandling af kunder med negleforandringer og hudproblemer, slibning, beskæring, laserbehandling og fræsning. Herunder også apparatlære, klinikvejledning, remedielære, bøjlebehandling, produktlære, hygiejne og sundhedslære. Som elev skal du udføre min. 150 journalførte fodbehandlinger. Disse skal være superviseret, gennemgået og set efter af faglærer. Alle øvelser, fodbehandlinger samt teoretisk undervisning foregår på skolen.

Du skal påregne at der skal sættes tid af til forberedelse og lektier til hver fremmødedag efter udleveret læseplan.

Følgende temaer gennemgås i uddannelsen:

 • Fodens anatomi og funktion
 • Undersøgelses teknik og fodanalyse
 • Ortopædiske deformiteter og fodsygdomme
 • Dermatologi – Hudsygdomme
 • Neglesygdomme – Unguis incarnatus
 • Kredsløbslidelser, gigt og diabetes
 • Neglens anatomi og sygdomme
 • Sårbehandling
 • Hygiejne
 • Praktisk fodpleje
 • Motoriske apparater
 • Arbejdsstillinger og ergonomi
 • Klinikdrift

Psykologi – 50 lektioner
Vi skal også arbejde med din egen udvikling, så du får større tillid til dine evner og værdier, samt bliver bedre til at give udtryk for dine følelser, behov, grænser og meninger. Psykologi indeholder følgende relevante fagområder for behandleren: Personlighedspsykologi, Udviklingspsykologi, arbejdspsykologi, – med det sigte at den studerende får indsigt og viden om de psykologiske aspekter i såvel behandlerrollen som i forhold til kundens situation.

Pensumbeskrivelse kunne i hovedtræk være: Terapeut-rollen, Kommunikation, Kriser og overvindelse af kriser, Stress og udbrændthed. Det psykiske forsvar, Psykosomatik, Personligheden og samspillet i de nære relationer. Udviklingsstadier og –processer, Når det ikke længere er fodplejerens bord? Du får de grundlæggende værktøjer inden for kommunikation og uddybende viden om de livskriser, som kunderne kan komme med, ud over det fysiske problem i deres fødder.

Indsigt til anden behandlingsform – 50 lektioner
Introduktion til andre alternative behandlingsformer, bl.a. zoneterapi, fysiurgisk- og terapeutisk massage, akupunktur, laserterapi m.m.

Anatomi og Fysiologi – 200 lektioner
Se Anatomi, Fysiologi og Sygdomslære. Er dette kursus erhvervet fra anden uddannelse, gives der merit.

Sygdomslære – 100 lektioner
Se Anatomi, Fysiologi og Sygdomslære. Er