Indlæser Begivenheder

Højt niveau og praksis i form af at undersøge led og muskler, øve tapening, lave holdningsanalyse, prøve genoptræningsøvelser, afprøve behandlingsteknikker.

Optagelseskrav: Du skal være uddannet massør. Uddannelsen bygger på den erfaring, du allerede har som massør. Det vil, for din egen skyld, være en god ide at have læst op på bevægeapparatets anatomi inden kurset.

Du lærer:
– at bruge dine hænder og øjne til at undersøge vævet og holdningen.
– at se på det individuelle menneske og den enkeltes skade.
– at lave en grundig samtale om skadens opståen og optræden.
– specifikke behandlingsteknikker.
– om både akutte skader og overbelastningsskader som springerknæ, fibersprængning, tennisalbue, muskulære smerter, skinnebensbetændelse.

Du får:
– indsigt i skaders forebyggelse, opståen, udvikling og helbredelse.
– undervisning om skader i kroppens led og gennemgang af den nødvendige anatomi.
– introduktion til tapening teknikker med fast tape og kinesiotape – eksempler på genoptræningsøvelser.
Uddannelsen veksler mellem teori på højt niveau og praksis i form af at undersøge led og muskler, øve tapening, lave holdningsanalyse, prøve genoptræningsøvelser, afprøve behandlingsteknikker.
Vi kigger og øver på hinanden hver gang.

Efter uddannelsen kan du:
– markedsføre dig selv som massør med efteruddannelse inden for sports- og skadesmassage.
– bruge specifikke teknikker til undersøgelse og behandling af skader.
– afhjælpe nogle af de mest gængse problemer opstået under aktivitet.

Obligatorisk litteratur:
”Sportsskader, forebyggelse, behandling og genoptræning” af Christian Neergaard og Bente Andersen fra Munksgaard forlag.
Skal medbringes og Del 1 og Del 2 forventes læst inden kursets start.

Undervisere:
Grethe Aalkjær og Charlotte Lind – fysioterapeuter, specialist i idrætsmedicin, massør, akupunktør, mangeårig klinisk erfaring, stor undervisningserfaring.

Pris:
7.800 kr. inkl. materiale til brug i undervisningen.

Dato:
Undervisningen foregår i weekender – alle 6 dage fra kl. 9.00 – 16.00:
Weekend d. 11. + 12. september 2021
Weekend d. 25. + 26. september 2021
Weekend d. 23. + 24. oktober 2021

I alt 50 lektioner som tæller med som RAB-registrering.

Tilmelding
Tilmelding skal ske ved henvendelse til klinikassistenten eller på tlf.: 40 14 54 54.
Betaling skal ske ved tilmelding til Sparekassen Danmark på kontonummer.: 9070-2021011455. Skriv dit fulde navn i tekstfeltet ved overførsel.
Du er sikret en plads, når din betaling er modtaget og registreret.